O firmie

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o naszej firmie.

Witamy na naszej stronie

Firma Geobud-Wiert Sp. z o.o. powstała w roku 2008 z myślą o nowych inwestycjach w budownictwie, wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi wiertniczo – geologiczne.

Siedziba firmy mieści się w Krakowie przy ulicy Żelazowskiego 89A.
Firma posiada własny park maszynowy służący do wykonywania pionowych otworów w gruncie za pomocą następujących metod:

 • badania gruntu sondą CPT, CPTU,  RKS, UMSD-10,30,50 kg, SL-10kg.
 • wiercenie świdrem ślimakowym na sucho średnicy 75, 130, 170, 200, 245, 270, 350 m
 • wiercenie z zastosowaniem rur okładzinowych różnych średnic 178,194,219,245,329 mm
 • wiercenie koronką rdzeniową rdzeniówką pojedynczą 101mm , podwójną T6 131, wrzutową PQ.
 • Wiercenia na płuczkę do max średnicy fi 350 ( studnie , pompy ciepła)
 • Wiercenia dolnym młotkiem ( studnie , pompy ciepła)
 • Rurowanie systemem SIMETRIX 178 mm

 

Nominalne parametry wiertnic  pozwalają na wykonywanie w gruntach średniozwięzłych, zwięzłych, skalistych etc., otworów o średnicy do 75 – 350 mm na głębokość powyżej 100 m wybraną metodą w zależności od przyjętej technologii i rodzaju inwestycji.
Posadowienie wiertnic ; na lekkim podwoziu, samochodzie terenowym oraz gąsiennicowym podwoziu czyni z nich mobilne jednostki odpowiednie do wykonywania różnorodnych odwiertów hydro i geologicznych również w poszukiwaniu i wykorzystaniu ciepła Ziemi.

Ponadto firma zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie geologii, geotechniki ,  hydrologii i ochrony środowiska.
Wykonujemy:

 • Badania zagęszczenia gruntów
  • Sondą dynamiczną lekką (SL – 10), sondą średnią SD-30, i ciężką SD-50, SC, stożkowo- krzyżakową SLVT
  • Lekką płytę dynamiczną HMP LFG – SD, płytą statyczną VSS trójpunktową obsługiwaną za pomocą netbooka
 • Odbiory podłoża, nadzory przy budowie obiektów, inwestycji liniowych, dróg, mostów itp.
 • Sondowania statyczne CPT, CPTU 200KN
 • Studnie głębinowe, piezometry kontrolno – pomiarowe, odwodnienia budów, wykopów itp.
 • Pompy ciepła
 • Badania laboratoryjne wód i gruntów
 • Opracowanie opinii, ekspertyz geotechnicznych i hydrogeologicznych, projekty odwodnień
 • Sporządzanie Projektów Prac Geologicznych, Hydrogeologicznych i Dokumentacji Geologiczno Inzynierskich oraz Hydrogeologicznych
 • Decyzje środowiskowe, karty przedsięwzięcia, pozwolenia wodnoprawne ,
 • Opracowanie projektów i wykonywanie dokumentacji na osuwiskach pod kontem ich zabezpieczenia, udokumentowania i pozwoleń na budowę
 • Określenie warunków posadowienia obiektów budowlanych na każdym etapie inwestycji

Informujemy, iż wszystkie oferowane prace wykonywane są przez zespół specjalistów z wieloletnią praktyką w sposób fachowy i rzetelny.
Każdorazowo służymy doradztwem technicznym przy rozwiązywaniu problemów zaistniałych podczas planowanych inwestycji.
Nasza działalność obejmuje teren całej Polski, jednak najczęściej wykonujemy prace na terenie województwa małopolskiego (Kraków i okolice).

Gwarantujemy szybkie terminy i wysoką jakość usług !!!

Lat na rynku

Zrealizowanych projektów

Skontaktuj się z nami