Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o naszej firmie.

Cennik

Poniżej przedstawiamy stosowany przez firmie podstawowy cennik robót w celu oszacowania kosztów znając przybliżony zakres prac. W razie wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt (patrz następna strona) – służymy wyjaśnieniami. 
Każdorazowo ceny podlegają bezpośrednim negocjacją i zależą od wielkości zlecenia.

Poniżej przedstawiamy stosowany przez firmie podstawowy cennik robót w celu oszacowania kosztów znając przybliżony zakres prac. W razie wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt (patrz następna strona) – służymy wyjaśnieniami.
Każdorazowo ceny podlegają bezpośrednim negocjacją i zależą od wielkości zlecenia.

 1. Opracowanie dokumentacji na podstawie wyników prac polowych (wiercenia, sondowania, wykopy, prace geodezyjne) łącznie z transportem sprzętu w obrębie miasta Krakowa w oparciu o:
  Lp Nazwa usługi Łączny metraż wierceń lub sondowań poniżej pow. terenu (ppt.) lub (mb) Cena PLN netto 1mb. albo szt.

  Wiercenia

  a Wiercenia małośrednicowe ręczne i mechaniczne fi 75-350 otwory >30m ppt. 100
  otwory do 30m ppt. 90
  otwory do 15m ppt 80
  otwory do 10m ppt 70
  b Wiercenia studni, piezometrów fi 75-220 z rurowaniem i materiałami pod zabudowę >0 200-250
  c Wiercenia rdzeniowe z zastosowaniem płuczki >0 250
  d Wiercenia w celu uchwycenia konstrukcji drogi itp. >0 300
  e Wykopy geologiczne, odkrywki >0 400

  Badania terenowe

  a Badania zagęszczenia sondą lekką SL 10 0-10mb 60
  pow. 10mb 70
  b Badania zagęszczenia sondą cięzką SD, SC 0-10mb 60
  pow. 10mb 70
  c Badania płyta VSS dynamiczną do 10 badań 100
  >10 badań 80
  d Badania sondą stożkowo – krzyżakową SLVT do 10 mb 80
  >10 mb 90
  e Badanie płytą statyczną VSS trójpunktową > 0 250
  f Pobieranie próbek NNS – próbnik Shelby, pobieranie próbek kategorii B (NW) lub kategorii C(NU) wraz z rozpoznaniem makroskopowym > 0 250
  g Badania sondą CPT, CPTU >0 80-120
  1. Prace wiertnicze z dozorem, bez pracowania dokumentacji (opinie, dokumentacje geotechniczne): 75% z pozycji 1.
  2. Opracowanie projektu robót geologicznych i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej – pozycja 1+ 1500 PLN + badania labolatoryjne
  3. Delegacje- 80,00 PLN netto x ilość osób x ilość dni.
  4. Odbiór wykopów – 220 PLN/ wizyta
  5. Nadzór nad planowaną inwestycją – indywidualnie, w zależności od wielkości inwestycji

   Transport

   Nazwa czynności

   środek transportu

   cenna PLN netto za 1 km

   Transport

   Samochód osobowy

   2.0

   Lekki samochód ciężarowy

   2.5

   Samochód ciężarowy z wiertnicą

    >2.5 ( indywidualnie)

   Cennik geotechnicznych badań laboratoryjnych

   Lp

   Rodzaj badania

   Cena jednostkowa PLN netto

   a

   Analiza makroskopowa

   10

   b

   Wilgotność naturalna

   20

   c

   Gęstość objętościowa

   20

   d

   Penetrometr tłoczkowy PP

   20

   e

   Ścinarka obrotowa VT

   20

   f

   Zawartość części organicznych

   40

   g

   Analiza sitowa

   40

   h

   Gęstość właściwa

   40

   i

   Granice konsystencji gruntów spoistych

   50

   j

   Analiza areometryczna

   50

   k

   Analiza chemiczna wody(agresywność do betonu i stali)

   250

   l

   Badanie Proctora

   250

   

  Wszystkie podane ceny są cenami netto ( bez podatku VAT ), który aktualnie dla prac geologicznych wynosi 23%.

Lat na rynku

Zrealizowanych projektów

Skontaktuj się z nami