• Kompleksowe usługi geologiczno -wiertnicze

  Kompleksowe usługi geologiczno -wiertnicze

  wszystkie oferowane prace wykonywane są przez zespół specjalistów z wieloletnią praktyką w sposób fachowy i rzetelny

  509 585 381

  Cennik

 • Kompleksowe usługi geologiczno -wiertnicze

  Kompleksowe usługi geologiczno -wiertnicze

  wszystkie oferowane prace wykonywane są przez zespół specjalistów z wieloletnią praktyką w sposób fachowy i rzetelny

  509 585 381

  Cennik

 • Kompleksowe usługi geologiczno -wiertnicze

  Kompleksowe usługi geologiczno -wiertnicze

  wszystkie oferowane prace wykonywane są przez zespół specjalistów z wieloletnią praktyką w sposób fachowy i rzetelny

  509 585 381

  Cennik

Poniżej przedstawiamy stosowany przez firmie podstawowy cennik robót w celu oszacowania kosztów znając przybliżony zakres prac. W razie wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt (patrz następna strona) - służymy wyjaśnieniami. 
Każdorazowo ceny podlegają bezpośrednim negocjacją i zależą od wielkości zlecenia.

 1. Opracowanie dokumentacji na podstawie wyników prac polowych (wiercenia, sondowania, wykopy, prace geodezyjne) łącznie z transportem sprzętu w obrębie miasta Krakowa w oparciu o:

  Lp

  Nazwa usługi

  Łączny metraż wierceń lub sondowań poniżej pow. terenu (ppt.) lub (mb)

  Cena PLN netto 1mb. albo szt.

  Wiercenia

  a

  Wiercenia małośrednicowe ręczne i mechaniczne fi 75-350

  otwory >30m ppt.

  100

  otwory do 30m ppt.

  90

  otwory do 15m ppt

  80

  otwory do 10m ppt

  70

  b

  Wiercenia studni, piezometrów fi 75-220 z rurowaniem i materiałami pod zabudowę

  >0

  200-250  

  c

  Wiercenia rdzeniowe z zastosowaniem płuczki

  >0

  250

  d

  Wiercenia w celu uchwycenia konstrukcji drogi itp.

  >0

  300

  e

  Wykopy geologiczne, odkrywki

  >0

  400

  Badania terenowe

  a

  Badania zagęszczenia sondą lekką SL 10

  0-10mb

  60

  pow. 10mb

  70

  b

  Badania zagęszczenia sondą cięzką SD, SC

  0-10mb

  60

  pow. 10mb

  70

  c

  Badania płyta VSS dynamiczną

  do 10 badań

  100

  >10 badań

  80

  d

  Badania sondą stożkowo - krzyżakową SLVT

  do 10 mb

  80

  >10 mb

  90

  e

  Badanie płytą statyczną VSS trójpunktową

  > 0

  250

  f

  Pobieranie próbek NNS - próbnik Shelby, pobieranie próbek kategorii B (NW) lub kategorii C(NU) wraz z rozpoznaniem makroskopowym

  > 0

  250

  g

  Badania sondą CPT, CPTU

  >0

  80-120

 2. Prace wiertnicze z dozorem, bez pracowania dokumentacji (opinie, dokumentacje geotechniczne): 75% z pozycji 1.
 3. Opracowanie projektu robót geologicznych i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej - pozycja 1+ 1500 PLN + badania labolatoryjne
 4. Delegacje- 80,00 PLN netto x ilość osób x ilość dni.
 5. Odbiór wykopów - 220 PLN/ wizyta
 6. Nadzór nad planowaną inwestycją - indywidualnie, w zależności od wielkości inwestycji

  Transport

  Nazwa czynności

  środek transportu

  cenna PLN netto za 1 km

  Transport

  Samochód osobowy

  2.0

  Lekki samochód ciężarowy

  2.5

  Samochód ciężarowy z wiertnicą

   >2.5 ( indywidualnie)

   

  Cennik geotechnicznych badań laboratoryjnych

  Lp

  Rodzaj badania

  Cena jednostkowa PLN netto

  a

  Analiza makroskopowa

  10

  b

  Wilgotność naturalna

  20

  c

  Gęstość objętościowa

  20

  d

  Penetrometr tłoczkowy PP

  20

  e

  Ścinarka obrotowa VT

  20

  f

  Zawartość części organicznych

  40

  g

  Analiza sitowa

  40

  h

  Gęstość właściwa

  40

  i

  Granice konsystencji gruntów spoistych

  50

  j

  Analiza areometryczna

  50

  k

  Analiza chemiczna wody(agresywność do betonu i stali)

  250

  l

  Badanie Proctora

  250

 

Wszystkie podane ceny są cenami netto ( bez podatku VAT ), który aktualnie dla prac geologicznych wynosi 23%.